Get Adobe Flash player

ОБЯВЯВА ЗА ТЪРГ!

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов със Сцена кадрие Лятифова” с начална месечна цена: 540.00 лв. (Словом: Петстотин и четиридесет лева)като са включени 12 паркоместа .
    Търгът ще се проведе на 29.07.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
    При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 14.08.2013г. от 14.00 часа и на 30.08.2013 г. от 14.00 часа в сградата на театъра.
    Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 26.07.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 13.07.2013г. и до 16.00 часа на 29.08.2013г.
 
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43