Get Adobe Flash player

Апел от европейската театрална общност

    Президентът на Eвропейската театрална конвенция (ЕTC) Серж Рангони подписа писмо с апел към институциите за отваряне на културните институти в Европа.
ТМЦ – Кърджали, като пълноправен член на ЕТС, публикува част от изявлението на президента.
   "Dear Europe, however difficult the situation may be, we are ready for work, in complete safety. Above all, we must never find it 'normal' to close theatres. Therefore, we ask that the theatres be reopened and that we be able to play. We will take care of the audience as we have always done. Allow us, in these dark times, in which we need so much hope, to colour the world with the imagination we need to survive and remain human."
   „Скъпа Европа, колкото и да е трудна ситуацията, ние сме готови за работа в пълна безопасност. Преди всичко никога не трябва да смятаме за „нормално” затварянето на театрите. Затова ние искаме театрите да бъдат отворени отново и да можем да играем. Ще се погрижим за публиката, както винаги сме го правили. Позволете ни в тези тъмни времена, в които имаме нужда от толкова надежда, да оцветим света с въображението, от което се нуждаем, за да оцелеем и да останем хора.”
Длъжни сме да съобщим, че театрите в България не са затворени, а работят на 30% от капацитета на зрителните си зали, но сме солидарни с апела на колегите от цяла Европа.

alt