Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЯВА ЗА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

на

Товарен автомобил ,,Мерцедес 814”, с рег. № К5542АВ, Първа регистрация: 24.05.1991г.; Начална цена: 5 120,00 (Словом: пет хиляди сто и двадесет лева).

 

Търгът ще се проведе на 10.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.

Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 21.08.2019 г. до 09.09.2019 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.

           

            Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 09.09.2019 г.

 

            Телефони за справки: 0361/6-51-44

 

Тръжната документация за търга може да отворите в PDF формат от тук.

 

Заповед № 43/21.08.2019 г. повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на Товарен автомобил "Мерцедес-814", с рег. № К5542АВ

Може да отворите в PDF формат от тук.

ОБЯВА

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - номер 1 от 12.08.2019 г.

ПОКУПКА НА УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 616 ЦДИ

 

Обявата  може да отворите в PDF формат от тук.

Информация

Информация за публикувана в профила на купувача

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 

Информацията  може да отворите в PDF формат от тук.