Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

ДКТ "Димитър Димов" кани всички малчугани на премиерата на постановката "Безопасна приказка"

На 14.10.12 г. от 11:00 ч. е премиерата на постановката "Безопасна приказка" от Илия Деведжиев! На добър час!

Безопасна приказка

 

Режисьор:
 Гълъб Бочуков
Сценография:
 Томиана Томова-Начева
Музика:
 Ангел Чавдаров
участват:
 Надежда Манова
 Виктория Панева
 Лъчезар Хальов

 

 

 

 

"Не, че улицата забранена е строго за деца, просто научите тези правила..."

Спектакълът е реализиран със съдействието на:
ОУ на МВР гр. Кърджали
Гражданско движение "Днес"
Кафе-клуб "Елта"

Гастрол на Московския театър "Школа на съвременната пиеса" в България

Московский театр                                                                                                                                               Школа современной пьесы

alt

"А ЩО СТЕ С ФРАК ?"
Опера и балет за драматични актьори по едноактната комедия на Чехов "Предложение"
Автор на постановката: Йосиф Райхелгауз
Музика: Сергей Никитин
Текст: Димитрий Сухариев
Художник: Борис Лъсиков
Художник по костюмите: Виктория Севрюкова
Балетмайстор: Елена Ключкарьова
В ролите: Алберт Филозов, Анжелика Волчкова, Иван Мамонов
 
Спектакълът ще бъде представен на сцената на:
Народен театър "Иван Вазов" 11.10.2012 г.
Драматичен театър Пловдив     12.10.2012 г.
Драматичен театър "Димитър Димов" 13.10.2012 г.
 
Билетите се разпространяват на театралните каси в посочените градове.
 
Художествен ръководител на театъра:
Йосиф Райхелгауз, Народен артист на руската федерация

 

ОБЯВА

 

Драматично-куклен театър “Димитър Димов” - Кърджали

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

         на “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Димитър Димов” с начална месечна цена: 1694.00 лв. (Словом: хиляда шестстотин деветдесет и четири лева).

         Търгът ще се проведе на 16.10.2012г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.

         При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 05.11.2012г. от 14.00 часа и на 19.11.2012г. от 14.00 часа в сградата на театъра.

         Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.

         Обектът “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Димитър Димов” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.

         Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя.

         Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 15.10.2012г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 04.11.2012г. и до 16.00 часа на 18.11.2012г.

Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43

ДКТ "Димитър Димов" Ви кани на премиерата на постановката "СКАКАЛЦИ"

 

На 27.09.12 г. е премиерата на постановката "СКАКАЛЦИ" от Ст. Л. Костов! На добър час!
 
Постановка: Богдан Петканин 
alt
 
 
 
 В ролята на:
 
 бай Яначков - Александър Дойнов
 Димитрий - Атанас Атанасов
 Проданов - Станислав Дойнов
 Беличков - Валентин Кашъмов
 Бистра - Адриана Кънчева
 Мария - Леман Саледин
 Руса - Антоанета Миланова
 Пена - Марина Бошнакова
 баба Йовка - Асина Янчева
 Бочко - Светомир Петров
 Лисичков - Димитър Варадинов