Get Adobe Flash player

Техническо обслужване

Главен Театър - майстор:  Валентин Емилов Каменов

Театър - майстор кукли:  Стефан Чакъров

Театър - майстор музикална трупа:  Мюмюн Халил

Художествено осветление:  Митко Стефанов Христов
Георги Христов Николов
Фуат Сабахатин Исмаил

Звук:  Игнат Борисов Михайлов
Илдрай Мюмюн Аптурахман, Георги Манолов Точков

Художник изпълнител на кукли:  Сийка Динкова Моллова

Художник изпълнител на макети:  Атанас Иванов Чакъров

Гардероб:  Йорданка Кодинова Ангелова
Сийка Василева Андреева

Шивашко ателие:  Ваня Георгиева Петкова

Дърводелско ателие:  Христо Николов Николов