Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

Посланникът на Израел посети театъра в Кърджали!

alt

На 04.10.2013 г. негово Превъзходителство израелският посланик Шаул Камиса Раз придружаван от съпругата си и областния управител на София Емил Иванов, пристигна в Кърджали по покана на директора на театъра Димо Димов. Той изгледа постановката „Опасни игри“ по съвременната израелска писателка Една Мазия. След представлението поздрави целия екип, като обеща да съдейства за развитие, както на културните така и на икономическите контакти.

На днешната дата преди 128 години е обявено Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Честит празник!

ОБЯВЯВА ЗА ТЪРГ!

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов със Сцена кадрие Лятифова” с начална месечна цена: 378.00 лв. (Словом: Триста седемдесет и осем лева)като са включени 12 паркоместа .
    Търгът ще се проведе на 03.10.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
    При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 18.10.2013г. от 14.00 часа и на 04.11.2013 г. от 14.00 часа в сградата на театъра.
    Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 27.09.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 15.10.2013г. и до 16.00 часа на 31.10.2013г.
 
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43
 

На 01.09.1960г. е създаден Държавен театър “Димитър Димов”

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ДКТ "Д. Димов" със сцена "Кадрие Лятифова" Ви пожелава ползотворна работа през новия сезон! На добър час!

alt