Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

Mеждународен фестивал в Турция!

На 20 април ДКТ "Д. Димов" със сцена "Кадрие Лятифова" ще участва на МФ "1000 гласа в един дъх", който се провежда в гр. Коня с постановката на Димитър Игнатов „Зайди, зайди, ясно слънце“.
Спектакълът е селектиран от директора на държавните театри в Турция Леми Белгин.

alt

Международeн Ден на Театъра 27-ми Март!

Честит Празник!

Премиера - "НЕРОДЕН ПЕТКО"

На 18.03.2013г. от 10:00 ч. на сцената на кукления театър е Премиерата на постановката за деца "Нероден Петко"!
На добър час!

Нероден Петко

       от Петър Делчев
       Реж. Гълъб Бочуков
       Сценография и кукли: Сийка Моллова
       Музика: Тодор Николов
       Аранжимент: Ангел Чавдаров
       Хореография: Георги Бояджиев

       участват:
       Антоанета Миланова
       Борислав Христов
       Виктория Панева
       Лъчезар Хальов

 

 

Глупостта не ходи знайте нивга по гората да сте умни обещайте тъй стоят нещата!

Обява за търг!

ДКТ „Димитър Димов” със Сцена „Кадрие Лятифова” Кърджали
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Д. Димов” със Сцена „К. Лятифова” с начална месечна цена: 1185.80 лв. (Словом: хиляда сто осемдесет и пет лева и 80 ст.).
    Търгът ще се проведе на 11.03.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.04.2013г. от 14.00 часа и на 22.04.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Д. Димов” със Сцена „К. Лятифова” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 08.03.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 29.03.2013г. и до 16.00 часа на 19.04.2013г.

Желаещите да се запознаят със заповедта без комисия, моля кликнете ТУК!
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-42-12