Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

На днешната дата преди 128 години е обявено Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Честит празник!

ОБЯВЯВА ЗА ТЪРГ!

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов със Сцена кадрие Лятифова” с начална месечна цена: 378.00 лв. (Словом: Триста седемдесет и осем лева)като са включени 12 паркоместа .
    Търгът ще се проведе на 03.10.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
    При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 18.10.2013г. от 14.00 часа и на 04.11.2013 г. от 14.00 часа в сградата на театъра.
    Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 27.09.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 15.10.2013г. и до 16.00 часа на 31.10.2013г.
 
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43
 

На 01.09.1960г. е създаден Държавен театър “Димитър Димов”

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ДКТ "Д. Димов" със сцена "Кадрие Лятифова" Ви пожелава ползотворна работа през новия сезон! На добър час!

alt

ОБЯВЯВА ЗА ТЪРГ!

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов със Сцена кадрие Лятифова” с начална месечна цена: 540.00 лв. (Словом: Петстотин и четиридесет лева)като са включени 12 паркоместа .
    Търгът ще се проведе на 29.07.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
    При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 14.08.2013г. от 14.00 часа и на 30.08.2013 г. от 14.00 часа в сградата на театъра.
    Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Част от паркинга на ДКТ ”Димитър Димов” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 26.07.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 13.07.2013г. и до 16.00 часа на 29.08.2013г.
 
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43